سه‌شنبه، دی ۱۹، ۱۳۹۶

معنی آلاشت

نظر به کلمۀ لشت (ایستاده، راکد) می توان آلاشت را به صورت آو-لاشت به معنی محل آب راکد و تالاب گرفت. در فرهنگ معین نامهای رشت و لوشن هم در رابطه با لشت (به معنی محل تالابی و لجنزاری و آبزاری) گرفته شده است.
به قول دوستمان جناب دکتر شکوهی "در گیلان خودمان شهرستانی بنام «لشت نشاء» هست که زمین‌های فراوانی برای کاشت برنج دارد و نشاء یعنی ساقه برنج که در لشت می کارند تا بروید."
نظر به تبدیل ج (ی) سنسکریت به یِ و اَ و اِ در زبانهای ایرانی این کلمه سنسکریت (جَلاشتی/یَلاشتی) در تأیید این نظر است:
.जलाष्ठीली f. jalASThili pond
این کلمۀ سنسکریت ترکیب این سه واژۀ سنسکریتی و مأخذ واژۀ لَشت به نظر می رسد:
.जल n. jala water. अस्त adj. asta left off. इलयति verb caus. ilayati {il} keep still
کلمه یلدا به معنی محل کشیدگی کمان شب در سنسکریت به صورت جیردهه آمده است و در زبانهای ایرانی"ج" سنسکریت به "ی" و "ر" سنسکریت به "ل" بدل شده است.

هیچ نظری موجود نیست: