جمعه، دی ۲۲، ۱۳۹۶

معنی نام نیمور

گفته شده است: برخی معتقدند که نام شهر نیمور از کلمهٔ «ور» که در زبان اوستایی و پهلوی به معنای دژ است گرفته شده و اشاره به دژ ساروجی ستونی شکل و کم عرض میل میلونه (دژ واقع در روی ستون) در این شهربوده ‌است. یعنی کلمۀ نیم را در اینجا اشاره به کم عرضی دژ دانسته اند. ولی نظر به کلَمۀ سنسکریتی نیمه (ستون) نام قصبۀ تاریخی نیمور از خود نام همان بنای تاریخی میل میلونۀ آن (دژ واقع در روی ستون) گرفته شده است:
निम m. nima stake

هیچ نظری موجود نیست: