سه‌شنبه، دی ۲۶، ۱۳۹۶

معنی دیلمگان

نظر به نام باستانی آرماریلی دیلمگان که در آن آرما به معنی ایزد ماه بوده است نام دیلمگان (دِیر-ماه-کان) را می توان مرکز پرستش ایزد ماه گرفت، احتمالاً نام کشور ماننا از آن گرفته شده بوده است چون مِنه در آسیای صغیر به معنی خدای ماه بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: