سه‌شنبه، شهریور ۰۸، ۱۳۸۴

شناسنامه بلاگ گروهي فرهنگ و انديشه

پيش درآمد
هرچه از روز تولد نخستين بلاگ دورتر مي شويم شاهد دگرگوني هاي بيشتري در کارکرد آن هستيم. رشد چشمگير وبلاگ نويسي و روي آوردن بيشتر طبقه هاي اجتماع به انديشيدن و ثبت آن در وبلاگ، وبلاگشهر را روزبروز بسمت آشوب و منيفست هاي شخصي بيشتري سوق مي دهد. ازينرو دسته بندي و گردآوري موضوعات و نوشته ها و نيز هدايت خواننده بسمت نوشته هاي سودرسان، هرروز دشوارتر مي گردد. با وجود چنين شرايطي وجود «وبلاگ گروهي» نيز اجتناب ناپذير است. لزوم وجود چنين وبلاگي از مدتها پيش در ذهن من و چند تن از دوستانم زده شد و امروز فرصت ايجاد آن پس از مدتها فراهم گشت.

وبلاگ گروهي فرهنگ و انديشه با هدف گردآوري ، دسته بندي و معرفي بهتر نوشته هاي بلاگرهاي دوستدار فرهنگ و انديشه و از سوي ديگر دسترسي روان تر جويندگان و دوستداران به اين موضوعات بوجود آمده است.« فرهنگ و انديشه» قصد دارد تا با گردآوري نيک نوشت هايي درباره ي تمام موضوعاتي که بنحوي در ارتباط با فرهنگ و تمدن ايرانِ گذشته و امروز مي باشند، همراه با نويسندگان و خوانندگانش به تعمق گروهي درين زمينه ها بپردازد و بتدريج به منبعي از نگاشته هاي سودرسان نيز تبديل گردد.
در چنين وبلاگي با چندين نويسنده که داراي ديدگاههاي گونه گوني نيز مي باشند ؛ مي توان بخوبي «مدارا» و همکاري را تمرين کرد و به نتايج چشمگيري نيز رسيد. افزون براين، « فرهنگ و انديشه» ميتواند جايگاهي مناسب و مفيد براي «معرفي انديشه ها» و پندارهاي نوين نويسندگان خود باشد.

روش نوشتن
نوشتن در بلاگ گروهي فرهنگ و انديشه بسيار ساده خواهد بود. از آنجا که اين وبلاگ بعنوان خانه دوم نويسندگانش خواهد بود،
مطالبي درآن قرار خواهد گرفت که همزمان در بلاگ-خانه (بلاگ اصلي) نويسنده نيز نشر شده باشد. بدين ترتيب ، مطلب درين بلاگ گروهي تنها «باز-نشر» خواهد شد . بر همين روال و با افزايش شمار نويسنگان «فرهنگ و انديشه» بر شمار پُستهاي آن نيز افزوده خواهد شد و روزبروز از انديشه و پژوهش غني تر خواهد گشت.

عضويت
نويسنده ي وبلاگ گروهي «فرهنگ و انديشه» مي تواند در بلاگ شخصي خود درباره ي موضوعات مورد علاقه اش بنويسد اما بايسته است در بلاگ گروهي، موارد زير را مد نظر قرار دهد:

--متقاضي عضويت در بلاگ گروهي فرهنگ و انديشه بايد دست کم بمدت يکسال و بطور مستمر وبلاگ نويسي کرده باشد.

--نويسنده بايد نسبت به محتواسازي و افزودن مطالب تازه و در صورت امکان پژوهشي به وبلاگ گروهي تعهد داشته باشد.

-از آنجا که هدف از تشکيل اين وبلاگ، جمع آوري و بروز رساني يک وبلاگ گروهي با نوشته هاي نويسندگاني با دغدغه ي پژوهش در فرهنگ ايرانزمين مي باشد، بايسته است نويسندگان از آوردن و بازنشر مطالب سياسي درين وبلاگ خودداري نمايند.

--براي پاسداشت حرمت اشخاص، از درج نوشته اي که بهرگونه، توهيني به شخص حقيقي يا حقوقي باشد بپرهيزند.

-در مورد پُست ها:
--نوشتن دست کم دوازده پست در سال (يک پست براي هر ماه) از سوي اعضا.
-- نبودن محدوديت در مورد کوتاه يا بلند بودن مطلب.
--مشخص بودن منبع يا نگارنده ي مطلب.
--تمامي حقوق هر مطلب براي نگارنده اش محفوظ خواهد بود.
--مطالب و پستهاي افزوده شده به بلاگ گروهي در پايان هر ماه ، دسته بندي و بايگاني خواهد شد.

:: تا ايجاد يک پست الکترونيک مستقل برای «فرهنگ و انديشه» ، لطفا درخواست عضويت خود را به نشانی zartosht [at] gmail [dot] com بفرستيد.

اميد داريم که با اين پيش نهاد با ديدِ تجربه ي يک آزمون نو بنگريد و درود ما را پاسخ گوييد. پيشتر، اين وبلاگ از همه ي حمايت کنندگان خود سپاسگزاري ميکند.
با سپاس، بلاگ گروهي فرهنگ و انديشه.