پنجشنبه، خرداد ۲۸، ۱۳۸۸

فریبکاران تاریخ

استبداد دو لایه شاه و شیخ بود:
گفتند مائیم کمربسته ابوالفضل و نائب امام مهدی موهوم.
در آن بالا خدایی است
لامکان و لازمان
یعنی آدرسش نا کجا آباد
چون برای خود بزرگوارش زحمت بود
پیامبرانی فرستاد اولوالعزم و دوم دست
کزین اولوها اولی صرفا فسانه بود
دومی پدر امتهای فراوان لقب امپراطورانی در تاریخ باستان
گر دقیق بنگریم ایبال پی ال دوم پادشاه عبری فراری اشنوشناک.
سومی موسی همان کاموسه صرفا شاه هیکسوسی فراری
عیسی جلیلی صرفاً معلم انقلابی یهود
در مقابل جور و ستم رومیان
محمد با اعتقاد بر باور دینی خاورمیانه ای
که احمدی خواهد منجی بشریت
و وی نام خود را با آن در طباق یافت.
در قرون و اعصار سر کارمان گذاشت با نماز و روزه اجباری آنچنانی
برای خدای به ظاهر بی نیاز
نفرین دستت بشکند ابولهبش شد کلام بی نظیر خدایی
نیاکان معتزلی ما اسلامشان
اغراق در مقام خاندان علی شد
برای رهایی از ستم خلفای بغداد
شیعه 10اولاد علی شدند
به علاوه فسانه آخری که سئوشیانت سوم زرتشتی بود
در کسوت خاندان علی.
حالا بر این دروغ بزرگ ولایت فقیه استعمار کاشته است
که میوه اش زهر است به کام ایران و ایرانی.
و اینک زمان رسیده بدانجا
که استبداد یک لایه وحشتناک شیخ نیز
به دست تاریخ سپرده شود
تجربه گردد مردم سالاری و سکولاریسم
در قامت رسای مام وطن
ایران جاودان.

هیچ نظری موجود نیست: