دوشنبه، خرداد ۰۷، ۱۳۸۶

نام ایرانی رودهای شمال دریای سیاه

نامهای هندوایرانی / سکایی و سرمتی رودهای شمال دریای
در فرهنگنامهً انترنتی ویکیپدیا نامهای دنیستر و دنیپر را به درستی از زبان هندوایرانی اسکیتان (سکاها) و سئوروماتها (سرمتها) مأخوذ دانسته اند ولی در ترجمه و اشتقاق جزء دوم این نامها دچار لغزش شده و آنها را به ترتیب رود پیشین و رود پسین معنی نموده اند. در حالیکه ترکیب درست آنها باید دون- نیستر و دون- اوپر بوده باشد که در زبانهای قدیم ایرانی به معنی رود بزرگ پائینی و رود بزرگ بالایی است چه نامهای سکایی قدیمی تر آنها یعنی تیراس و بوریستن نیز که به معنی جنوبی (واقع به سمت خورشید) و و واقع در سمت شمالی می باشند، به وضوح گواه صادق این نظر می باشند. نام رودهای دانوب و دون و رها (نام فدیمی ولگا= آب فراوان) نیز ریشهً سکایی و ایرانی داشته و به ترتیب به معنی آب گسترده، رود گسترده و رود با شکوه هستند. نا گفته نماند نام اساطیری رود دانوب یعنی همان رودی که در قلب اروپا جاری است و الههً آب و زمین منسوب بدان یعنی اروپا نیز لغتی ایرانی و سکایی بوده و به معنی دارای آبهای گسترده یعنی مترادف خود نام ایرانی و سکایی رود دانوب است.

هیچ نظری موجود نیست: