دوشنبه، آبان ۲۱، ۱۳۸۶

پاسخی به دوستمان بهرام روشن

من گئوماته مغ را با دلایل قانع کننده ای نه تنها با زرتشت بلکه با گوتمه بودا هم یکی دانسته ام. تعالیم اخلاقی به جا مانده از گئوماته تحت نام گوتمه بودا دهها مرتبه اصیل تر و بیشتر از او تحت نام زرتشت می باشد چه اولا تعالیم گئوماته بردیه داماد و پسر خوانده کورش در محل ساتراپیش بلخ و شمال غربی هندوستان صورت گرفته است و ایرانیان غربی خیلی دیرتر از هندوان گئوماته(=گوتمه= سخنور) را دریافتند، در عهد اردشیر بابکان که هشت قرن از عهد زرتشت گذشته بود ولی آشوکای هندوان (یعنی سرور راستکردار) بعد از اسکندر آیین وی را رسمی کرده و تعالیم وی را به صورت سنگنبشته ها بر جای گذاشت. راجع به جزء اشت(ائشت= خشت، کالبد) در نام زرتشت یا زرتوشترا، نیازی به توضیح نیست؛ ولی ائشتر را می توان ترکیب ائشت و علامت صفت تفضیلی "تر" شمرد. چه صفت عالی اوستایی این نام به صورت زرتوشتومه (زرتوشت- تومه، از همه زرین تن تر) ثبت شده است.فرق من با بقیه محققین در این است که آنان در سطح وسیعی به درازای تاریخ عمومی ایران تحقیق کرده اند که نتیجه دانششان شده، به وسعت اقیانوس ولی به عمق نیم میلی متر. اما من تنها کنج تاریخ اساطیری ایران را در رابطه با زرتشت به عمقی بیشتر از یک متر کاویده ام.
خوش باشید

هیچ نظری موجود نیست: