پنجشنبه، مرداد ۰۷، ۱۳۸۹

نظری در باب اصل بت ذوالشری نبطیان

ذوالشری در جمع خدا-الهه های نبطی نه با صاحب زمین یعنی انکی/ائا بابلی بلکه با سیاره زهره ثاقب (صاحب درخشندگی) مطابقت دارد چه ذوالشری اساساً به همین معنی است و با عزی (الهه پاک) مکیان یعنی ایشتار/اینانا/ناهید مطابق است.

هیچ نظری موجود نیست: