شنبه، مرداد ۰۲، ۱۴۰۰

مطابقت سیبور باستانی با سامن

کتیبه های آشوری در سمت نیشا (نهاوند) از شهری به نام سیبور نام می برند که با سامن حالیه مطابقت دارد:
शीभर adj. sibhara delightful
सुम्न n. sumna happiness
सम adj. sama happy

هیچ نظری موجود نیست: