جمعه، مرداد ۰۸، ۱۴۰۰

اتیمولوژی واژۀ نخود

نخود می تواند به معنی هستۀ مرکزی جامد باشد:
ना f. nA navel
कूडति {कूड्} verb kUDati {kUD} become firm or fat or solid
خود در کلاهخود هم در این رابطه به نظر می رسد. سختی و جامدی (خود) بین کلاهخود و نخود مشترک است.خوَئیتو در اوستا به معنی به هم پیوستگی و پایداری آمده است.

هیچ نظری موجود نیست: