سه‌شنبه، دی ۱۸، ۱۳۸۶

نامهای صرب و کروات در شاهنامه

فردوسی در شاهنامه صربوکرواتها را بیشتر تحت نام قوم سلم [مردم سرزمین سلمی)ذکر کرده است. که همان مردمی هستند که در عهد باستان بیشتر با نامهای سئورومات (جوشن پوشان) وآمازون ( تمام مسلحین)یا سرمت(مادر سالار)معرفی شده اند. فردوسی در اسطوره ازدواج پسران فریدون(سلمف تور و ایرج) با دختران سروشاه پادشاه همیران(سرزمین سرما، منظور نواحی شمال کوهستان قفقاز) نام صربها (همه کس هر کس ها، آزادگان)علی القاعده به همین صورت سرو یاد کرده است. جای دیگر در هنگام معرفی سرزمین زن سالاران(آمازونها)از ولایت آنان تحت نام کشور هروم یاد می کند که از ریشه کلمه اوستایی هئورو یعنی کامل و رسا و آزاده است یعنی ریشه همان نامی که کرواتها خود را بر اساس آن هوروات می نامند و کلمه کروات شکل اروپایی آن است. جالب است که خاندان سپیتمه جمشید مغ و و پایتخت ایشان یعنی رغهً زرتشتی (برزه، مراغه کنونی)به مناسبت این خاندان به نام هروم نیز خوانده شده است.

هیچ نظری موجود نیست: