پنجشنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۹۱

مشکلات سیاسی و فرهنگی ایران کنونی مان

1- دیدگاه مطلق گرایانه حاکمین که ایران را به سوی انحلال می برد. به جای نسبی گرایی و درود بر مخالفین، مرگ بر مخالفین می گویند.
2- آنانکه جریان انحرافی نامیده میشوند؛ در واقع خواهان اصلاحات لازم برای حفظ حکومت و ایران هستند.
3- با عمده کردن دشمن خارجی، گرگان غارتگر اردوگاه سرمایه داری بر اردوگاه مردمان بیدفاع فرا خوانده شده اند.
راه بیرون آمدن از بحران دخالت دادن نظریات عامه مردم ایران است که این خود آزادی بیان و آزادی روزنامه ها و آزادی احزاب سیاسی و دموکراسی به معنی مطلق کلمه را طلب می کند. در غیر این صورت باید از حالا بر ایران اسلامی در حال احتضار باید گریست. چه جهانی برای غارت ایران دندان طمع تیز کرده است.
نگرانی من این است که طبقه حاکمه ایران آمادگی لازم و به موقع برای این اصلاحات بنیادی نداشته باشند. چه در حال حاضر که ندارند.
امیدوارم که برای سلامتی عاجل این مریض، به جای ختم صلوات بلند راه حل عاجل پیدا شود.

هیچ نظری موجود نیست: