شنبه، خرداد ۲۹، ۱۴۰۰

مطابقت آرازیاش با تیکان تَوَ (تکاب)

جایی در نواحی غربی ماد در سمت خارخار (دیواندره) نام آرازیاش یعنی جایگاه شایسته نام داشته است که با تیکان تَوَ (محل بسیار قابل توّجه) همخوانی دارد.
आराधयति {आराध्} verb ArAdhayati {ArAdh} merit
टीका f. TIkA remark
तवस् adj. tava[s] strong

هیچ نظری موجود نیست: