شنبه، آبان ۱۵، ۱۴۰۰

معنی محتمل شهر هیتیتی ویلوشا (ایلیاد، تروا)

این نام می تواند به معنی شهر دلپذیر باشد:
विलास m. vilAsa luxury
τερπνός: luxury
elation: satisfaction

هیچ نظری موجود نیست: