پنجشنبه، بهمن ۱۳، ۱۴۰۱

شباهت پرچم آشوریان به پرچم هخامنشیان

تصویر فروهر ایزد آشّور بر بالای نماد ایزد شمش مطابق عقاب بالای درفش هخامنشی است که سمبل اهورامزدا است و نماد خورشید درفش هخامنشی سمبل ایزد مهر است.
استاد پورداود به نقل از اوزبیوس (340- 263 میلادی) به نقل از فیلوس بیبلوس (130- 80 میلادی) از زبان زرتشت میگوید "اهورامزدا (خدای دانا) را سری است مانند شاهین، نخستین و جاودانی و فناناپذیر است نه از کسی تولد یافته است و... آفرینندۀ کلیۀ چیزهای نیک است". (جلد اول یشتها، صفحه 39).

هیچ نظری موجود نیست: