سه‌شنبه، شهریور ۳۰، ۱۴۰۰

اتیمولوژی واژۀ ناب

در فرهنگ معین واژۀ ناب (ناپ پهلوی) برگرفته از اَن-آپ اوستایی (بی آب) حدس زده شده است. ولی به نظر می رسد آن بر گرفته از واژۀ اوستایی نَبا (سرچشمه و اصل) بوده باشد. ناف هم شکلی از این کلمه است.

۱ نظر:

Unknown گفت...

درست نیست.
- ناب به معنی خالص از خوب آمده.
خوب: خاب: (حذف خ و جایگزین شدن ن) ناب

- ناف از کاو به معنی گودی آمده:
کاو (خاو): خاف: (حذف خ و جایگزین شدن ن) ناف