شنبه، مهر ۰۳، ۱۴۰۰

معنی قره سو

احتمال زیاد دارد رودخانه های قره سو نام ایران در اصل خرَئوسیه-او khraosya-o اوستایی به معنی رود خروشان بوده اند. چون آن قره سو که از اردبیل رد میشود در اوستا متصف به رود نیرومند بالنده است.

هیچ نظری موجود نیست: