دوشنبه، آذر ۱۶، ۱۳۹۴

معنی ایرج

۱۷ آذر ۱۳۹۴
نظر به نام اوستایی ائیریاوَ (یاور ایرانیان)، ایرج در واقع ائیری-اَج (رهبر ایرانیان) است. ائیری (آریا) در سانسکریت به معنی سپاهی و خنجرکش و نجیب و اَج به معنی به پیش راندن است.

هیچ نظری موجود نیست: