جمعه، تیر ۱۰، ۱۴۰۱

مطابقت کیت پات و آپپاتار با قیدار و ابهر

در منابع آشوری از دو قلعۀ گیزیل بوندا (حوضۀ رود قیزیل‌ اوزن) در سمت پارسوا (استان کردستان) به نامهای کیت پات (دژ شایسته، مترادف کیت دار، محل دارندۀ شایستگی) و آپپاتار (دژ کناری، مترادف اَپَ-هَر) نام برده شده است که به وضوح یاد آور شهرهای قیدار و ابهر استان زنجان هستند.

هیچ نظری موجود نیست: