جمعه، تیر ۱۰، ۱۴۰۱

مطابقت شورگادیا و نیک سامّا با شهر سقز و قصبۀ نمشیر

در لشکرکشی سارگون دوم آشوری به ماد و ماننا از دو منطقۀ شورگادیا (محل نیرومند) و نیک سامّا (محل صومعه) در بین ماننا (آذربایجان غربی) و پارسوا (استان کردستان) یاد شده است که با شهر سقز (سوریگاش) و قصبۀ نمشیر (محل عبادت) همخوانی دارند.

هیچ نظری موجود نیست: