شنبه، تیر ۱۱، ۱۴۰۱

معنی محتمل گوگان

معنی نام گوگان آذر شهر را به فارسی به معنی منسوب به گاو یا نیرومندی یا گوگن به ترکی یعنی دارای سر سبزی پهناور گرفته اند. ولی نظر به اینکه از محصولات تولیدی گوگان به گردو اشاره کرده اند که به نقاط مختلف کشور صادر می‌شود، لذا نام این شهر می تواند از تلخیص گوزگان یا گوی گان یعنی محل گردو یا محل محصول گرد عاید شده باشد:
गुड m. guDa (gudha) globe or ball

هیچ نظری موجود نیست: