یکشنبه، تیر ۱۲، ۱۴۰۱

معنی نامهای میمه و ممقان و میمند

نظر به وجود قناتهای مهم و فراوان شهرکهای میمه و ممقان نام آنها را میشود از مَغِم اوستایی (قابل تبدیل به مَئم) به معنی مغاک، غار، سوراخ و قنات گرفت. در نام قصبۀ غارها، میمند واژۀ مَغ (مَئ) یا مَغِم (مَئِم، میم) به معنی غار است.تبدیل غ به ئ در تبدیل مغ پت به مؤبد هم دیده میشود.

هیچ نظری موجود نیست: