دوشنبه، تیر ۱۳، ۱۴۰۱

مطابقت سومورزو با روانسر

در کتیبۀ پادشاه آشوری، تیگلت پیلسر سوم به همراه بیت همبان (کامبادنه، کامیاران) از سومورزو (محل بهشتی) یاد شده است که با روانسر (روان-سَر، محل آسایش روان) مطابقت دارد:
सूम m. sUma heaven
आर्षेय adj. ArSeya venerable

هیچ نظری موجود نیست: