پنجشنبه، مهر ۲۲، ۱۴۰۰

مطابقت نام اِنسو کوشسیرانا با هوم عابد سرور

نام اِنسو کوشسیرانا حاکم روحانی ارتته (ناحیۀ کرمان باستانی) را می توان به معنی حاکم روحانی منسوب بوتۀ سوزنی گرفت که این یاد آور هوم عابد سرور اوستا است:
कुष्ठारि m. kushThAri needle bush

هیچ نظری موجود نیست: