یکشنبه، مهر ۲۵، ۱۴۰۰

معنی محتمل لازان (لاز)

این نام می تواند به معنی مردم مسلّح باشد.
लाय m. lAya weapon
जन m. jana people
لازان می توانند اعقاب خالیبیان خبر هرودوت در سمت لازستان قدیم باشند که مردمی مسلح به سپر، دو گرز منتهی به آهن، کلاهخود دارای شاخهای گاو، جلیقه ای مفرغین، ساقهای سرخپوش و پرستندۀ خدای جنگ آره (آرس) بوده اند و نامشان را می توان جنگاور معنی نمود:
खल m. khala battle
be: being

هیچ نظری موجود نیست: