جمعه، مهر ۱۶، ۱۴۰۰

معنی هفت لنگ و چهار لنگ

لنگ در نام ایلات بختیاری هفت لنگ و چهار لنگ در سنسکریت به معنی اتحادیه (اتحادیۀ ایل ها) است:
लङ्ग m. langa union

هیچ نظری موجود نیست: