شنبه، مهر ۱۰، ۱۴۰۰

معنی اُردُن

طبق لغت نامۀ اکدی- آسوری نام رود اردن به معنی رود به سوی پایین جاری شونده است:
urādu (Š)
to send down

هیچ نظری موجود نیست: