جمعه، مهر ۲۳، ۱۴۰۰

معنی ینگی اسپیران

نظر به معبد کهن پیران روستای اسپیران تبریز نام ینگی اسپیران می تواند به معنی محل آتش درخشان نو باشد:
yengi: nya
स्फोरयति { स्फुर् } verb caus. sphorayati {sphur} cause to shine

هیچ نظری موجود نیست: