پنجشنبه، اردیبهشت ۲۹، ۱۴۰۱

اتیمولوژی کِشتی

کِشتی فارسی نظر به معادل سنسکریتی آن، از کشتیک فارسی میانه به معنی مسافرت کنندۀ کشنده می آید:
चेष्टयते{चेष्ट्} verb caus. cheshTayate[cheshT] drive
टिकते{टीक्} verb Tikate[Tik] trip

هیچ نظری موجود نیست: