یکشنبه، خرداد ۰۱، ۱۴۰۱

اتیمولوژی برید

برید عربی یعنی «نامه بر» معرّب از بَرَ-ئیتی زبانهای قدیم ایرانی یعنی آنکه شغلش بردن است، می باشد.
भरते{भृ} verb bharate[bhR] carry

هیچ نظری موجود نیست: