دوشنبه، اردیبهشت ۱۹، ۱۴۰۱

معنی نام شهر اهر

نام اهر به معنی دارای غذا و میوۀ رسا (هلو) است:
نام اهر که در کتیبۀ رازلیق سراب به صورت آرهو (دارای محلول شایسته) و در منابع عهد اسلامی به صورت میمند (محل دارای میوه) ذکر شده است می تواند به معنی دارای میوۀ رسا و شایسته (هلو) باشد. حمدالله مستوفی از تولید میوه در اهر یاد می کند و یکی از میوه های اهر، هلو می باشد:
आहार m. AhAra food (fruit)
अर्ह adj. arha worthy
av/uv: water
आरुक n. Aru-ka peach[fruit]

هیچ نظری موجود نیست: