سه‌شنبه، اردیبهشت ۱۳، ۱۴۰۱

معنی لغوی اطلس

نام غول سنگ/کوه شده ای به نام اطلس که فلک یا کوهی را بر پشت خود حمل می کند می تواند به معنی کشتی گیرنده با سنگ یا سنگ کشتی گیر باشد:
άτλα; wrestler
λίθος; stone

هیچ نظری موجود نیست: