چهارشنبه، اردیبهشت ۱۴، ۱۴۰۱

معنی گوچهر

نام این فرمانروای بازرنگی می تواند مرکب از گَو (گپ، ستبر، پهلوان) و چهر (تبار) باشد یعنی از تبار پهلوان.

هیچ نظری موجود نیست: