دوشنبه، مرداد ۲۴، ۱۴۰۱

معنی محتمل نام شهرک اَهرَم

نام شهرک اَهرَم می تواند به معنی رامش دهنده (اَه- رَم) باشد. نام رودخانه این شهر یعنی باهوش ‌(زینت دهنده) گواه این معنی است:
भूषा f. bhUshA decoration
این جزء در نام بشقاب (بوش-گپ اوستایی، کفهٔ زینت یافته) نیز به کار رفته است.

هیچ نظری موجود نیست: