سه‌شنبه، مرداد ۲۵، ۱۴۰۱

معنی النجق

نظر به استحکامات با شکوه دژ النجق (ارنجک) در سمت نخجوان، روستاهای النجق نام ایران به معنی محل با شکوه بوده اند. مرکب از واژهٔ اوستایی اَرِنه (با شکوه) و جک (جاک، جا).

هیچ نظری موجود نیست: