یکشنبه، مرداد ۱۶، ۱۴۰۱

معنی نام خورموج

نام خورموج (خورمو-جا،خرمک حدود العالم) را به درستی با محصول خُرمای آن ربط داده اند ولی ترکیب آن خور-موک (خوردن - خرما) نیست که حدس زده اند، بلکه خرما- اوک (محل دارای محصول خرما) یا خورمو-جا (محل خرما) است:
khorma: date
ओक m. oka house

هیچ نظری موجود نیست: