چهارشنبه، مرداد ۲۶، ۱۴۰۱

معنی نام بنگلادش

Meaning of the name Bangladesh:
بُن نام بنگلادش یعنی بنگَ- لا در سنسکریت به معنی محل مسیر آب ها است و جزء دش به معنی سرزمین است:
भङ्ग m. bhanga water-course
लय m. laya house
देश m. desha country
Meaning of the name Bangladesh:
The root of the name Bangladesh in the part of Beng-al means the place of the water course in Sanskrit and the part of desh in it means the land:
भङ्ग m. bhanga water-course
लय m. laya house
देश m. desha country

هیچ نظری موجود نیست: