دوشنبه، مرداد ۲۴، ۱۴۰۱

معنی نام شهرک سِندرک میان میناب و جاسک

نامهای شهرک هرمزگانی سِندرک یعنی سِندرک و دنیکی به معنی محل پر ثروت به نظر می رسند:
धनिक adj. dhani[ka] rich
धीर adj. dhira[ka] well-bred

هیچ نظری موجود نیست: