دوشنبه، مرداد ۱۷، ۱۴۰۱

معنی نام شهرک لمزان استان هرمزگان

نام این شهرک می تواند به معنی محل بزرگ و پُر خانوار بوده باشد: مرکب از لم (بزرگ، زیاد) و زان (جان، گان):
लमक m. lama[ka] gallant

هیچ نظری موجود نیست: