سه‌شنبه، مرداد ۱۱، ۱۴۰۱

معنی نام روستای ویر

معبد داشکسن (سنگ بُر) در نزدیکی سلطانیه ترجمهٔ نام کهن ویر، روستای کنار آنجاست. این نشان می‌دهد که روستای ویر از عهد کهن مسکن سنگ بُرها بوده است:
वीरयति{वीर्} verb caus. virayati[vir] cause to break or spit.
یک سردیس از ایزد میثره در این روستا پیدا شده که مربوط به دورهٔ اشکانی است و به موزه منتقل کرده اند.
ویر که در پهلوی به معنی هوش و حافظه است، در اساس ویپره است:
विप्र adj. vipra wise

هیچ نظری موجود نیست: