سه‌شنبه، مرداد ۲۵، ۱۴۰۱

معنی نام روستاهای یام نام ایران

نام این روستاهای واقع در مسیر شاهراههای ایران به معنی روستای واقع بر در کنار راه و گذرگاه می باشند:
याम m. yAma road
याम m. yAma path
نام شهرهای کنار روستاهای یام نام ایران یعنی مرند (موروندا، مُوره-ونت، سانگی بوتو) و فاروج (پروج) به معنی محل بوتهٔ انگور و محل پایینی و کناری می باشند:
परज adj. paraja inferior

هیچ نظری موجود نیست: