چهارشنبه، اسفند ۲۴، ۱۴۰۱

اتیمولوژی آساره یعنی ستاره به دزفولی

Asa: sky, empty
र n. ra brightness
اتیمولوژی خود ستاره (star)
❇️Reconstruction:Proto-Indo-European/h₂stḗr
Proto-Indo-European
Etymology
From *h₂eh₁s- (“to burn”) +‎ *-tḗr (agent noun), so that the result literally meant "glower, shiner".

هیچ نظری موجود نیست: