چهارشنبه، فروردین ۰۲، ۱۴۰۲

مطابقت افرواک با تارگیتای

نام ایرانی افرواک به صورت اَفرَ—وَئیج معنی پدر پیش نسل و پدر عالی میدهد که این ترجمه ای از نام تارگیتای (تَرِگی-تای، تارح/ابرام) در اساطیر اسکیتان میگردد.

هیچ نظری موجود نیست: