یکشنبه، فروردین ۰۶، ۱۴۰۲

معنی کشخوان و توریج

در نوشته های قدیمی از کشخوان (کشتزار قابل آبیاری) و توریج (گریز) یاد شده است که به ترتیب به معنی کشتزار با شکوه و تند رفتن هستند.
तुरि f. turi going swiftly

هیچ نظری موجود نیست: