یکشنبه، فروردین ۰۶، ۱۴۰۲

اتیمولوژی اَپاختر و زَرَتوشتره

دو واژهٔ اَپاختر و زَرَتوشتره را که به معنی ستاره گرفته اند به ترتیب می توان واقع در سمت دوردست پشت آسمان و درخشنده در آسمان گرفت:
अपाका ind. apAkA far, back
taru: over side
zaratu: shiny
आष्ट्र n. AshTra [in the] sky
یعنی نام زرتوشترا (زرتشت) معنی درخشنده در آسمان (ستاره) را می دهد.

هیچ نظری موجود نیست: