شنبه، فروردین ۱۲، ۱۴۰۲

مطابقت قوم تبع قرآن با ایرانیان حاکم بر یمن

در قرآن در دو جا از قوم تبع (پیروی کنندگان) که مطابق روایات در سمت یمن بوده اند، یاد شده است. نام تبع می رساند که آنان حکومت متبوعی در دور یا نزدیک خود داشته اند. نظر به احادیث مربوط به تبع، آنها همان ایرانیان حاکم یمن و دولت متبوع ایشان، ساسانیان بوده اند:
چون در روایات مربوط به تبع و تبابعه، برخی ویژگی‌های ایرانی دولت متبوع ایشان دیده میشود:
"روایات مربوط به تبع بدون بیان ریزه‌کاری‌ها، به لشکرکشی و حضور برخی از آنان در عراق کنونی، مناطق درون سرزمین ایران، آذربایجان و ارمینیه، و از سویی سرزمین‌های ماوراءالنهر از بلخ و سمرقند خبر می‌دهند."

هیچ نظری موجود نیست: