جمعه، خرداد ۰۵، ۱۴۰۲

اتیمولوژی سمباده (سمپاتک)

سمباده به معنی وسیلهٔ اصلاح کنندهٔ پا به نظر می رسد:
शुम्भति{शुभ्} verb sumbhati[sumbh] prepare
पाद m. pAda foot

هیچ نظری موجود نیست: