سه‌شنبه، خرداد ۰۲، ۱۴۰۲

اتیمولوژی واژهٔ ایرانی تلاش

در فرهنگ معین، تلاش، واژه ای فارسی آمده است. ولی در لغت نامهٔ دهخدا به گمان اصلی ترکی، به گمان فرعی عربی ذکر شده است. ریشهٔ اوستایی آن در واژهٔ دَرِش (سختگیری کردن، دلیری و نیرومندی کردن) محفوظ است.
مثال تبدیل «د» و «ر» به «ت» و «ل»:
زردشت = زرتشت.
گفتید = گفتیت.
بیارید = بیاریت.
آمیغدن = آمیختن.
زرد = زرت.
دیرک = تیرک.
مارمورک = مارمولک.
اروند = الوند.
هربرز= البرز

هیچ نظری موجود نیست: