جمعه، خرداد ۱۲، ۱۴۰۲

نامهای پارادیس و الیسیوم و عدن/پادان آرام مرتبط می نمایند

وجه اشتقاق قدیمی پارادیس (فردوس) با ترکیب پَرَ-دیز (دارای دیوار فرا انباشته) منطقی نمی نماید. ولی ترکیب پَرَ-دیس در معنی عالی ترین محل منطقی تر است. پارادیس به لغت سنسکریت یعنی دشت و کشتزار عالی و الیسیوم به یونانی به معنی کشتزار خوشبختی، محل آسایش مردگان جاویدان شده، است. حتی نام سامی باغ عدن (باغ لذّت) که به پادان آرام (دشت لذت) و حوالی آن اطلاق شدهَ با این معانی مرتبط به نظر می رسد:
आराम m. ArAma place of pleasure
اتیمولوژی پارادیس (فردوس)
معنی اوستایی و سنسکریتی پارادیس یعنی بهشت، عالی ترین منطقۀ نصیب شده است. معنی وهیشتَ (بهشت) نیز همین مفهوم جزء اول آن (عالی ترین) است:
पर adj. para highest
देश m. desa province
देश m. desa portion
در پیش اقوام سامی بهشت در معنی جنّت (محل لذت جاودانی) آن جهانی شده است:
Jah: the everlasting, Hanna-t: full of grace
نام ماه اردیبهشت (اشاوهیشتَ) به اوستایی و سنسکریت به معنی بهترین سود و لذت و فراوانی است:
अर्थ m. artha profit
आशय m. Ashaya property
आशय m. Ashaya pleasure

هیچ نظری موجود نیست: