جمعه، خرداد ۱۲، ۱۴۰۲

معنی نامهای کرهرود

بین نامهای کهن آنجا یعنی کَرج (کا-رج، دارای رگهٔ چشمه ها، کاریز)، کرهرود/کُلَهرود (رود قنات)، ترکان مولان (دارای تَرَکهای مولنده) اشتراک معنی در داشتن قنات موجود است. کرهرود دارای قنات مهمی بوده است. چون گفته میشود: «رودخانهٔ کرهرود از ناحیه قره کهریز (کاریز سترگ) یعنی سرزمین کرج سابق منشأ می‌گیرد.»

هیچ نظری موجود نیست: